template
חזרה

טריו סומאק - הרכב מוזיקה שורשית

אתר מדברי של ״טריו סומאק״ הנהדרים, שקיעות, זריחות, מרחבי מדבר אדירים וצלילי עוד כינור ותוף מרים.

לינק לאתר