עץ ודעת – חינוך בגישה טבעית

אתר

אתר של המרכז לחינוך חוץ ״עץ ודעת״, נקי ומונגש, מעביר במסודר את המלל הרב הנחוץ להסברים ותיאורים של הקורסים השונים, משתמש באימג'ים ילדותיים, והרבה שילדים עצמם ציירו.